Soutěžní řád CHHL 2023 – 2024

Choceňská hokejová liga je soutěž v bezkontaktním ledním hokeji pořádaná ve spolupráci organizačního výboru s Městem Choceň a místním oddílem ledního hokeje HC Spartak Choceň.

Řídícím orgánem soutěže, včetně řešení trestů a případných protestů je organizační výbor ve složení Nepraš Jiří, Strasser David a Milan Vítek – řazeno abecedně. Veškerá rozhodnutí organizačního výboru jsou neměnná a konečná. 

Soutěž s maximálním počtem 14 účastníků je určena pro amatérská mužstva z města Chocně, vesnic okresu Ústí nad Orlicí. Na tento počet lze doplnit o mužstva z Vysokého Mýta a sousedních okresů. 

Soutěže se mohou zúčastnit hráči (hráčky) od 17 let (do 18 let se souhlasem rodičů). Všichni účastníci startují v soutěži na vlastní nebezpečí a jsou povinni dodržovat "Návštěvní řád zimního stadionu", což stvrzují uvedením na soupisce družstva CHHL. Zařazením na soupisku mužstva hráči souhlasí se zveřejněním osobních údajů (jméno, příjmení, ročník narození a fofografie) na webových stránkách soutěže a fofografií v rámci prezentace CHHL. Uvedením hráče do zápisu k utkání potvrzuje vedoucí mužstva, že hráči splňují všechna aktuálně platná nařízení spojená s COVID-19 pro vstup na sportoviště.

Každé mužstvo má možnost napsat na soupisku 27 hráčů (hráček), včetně neomezeného počtu hráčů registrovaných. Do utkání mohou tito registrovaní hráči nastoupit dva (včetně brankáře). Doplnění soupisek proti ročníku 2022-2023 o registrované hráče, kteří hráli v této a předcházejících sezónách krajské a vyšší soutěže juniorů a mužů bude možné po uplynutí 1 leté čekací doby (hráč v této době může hrát nižší soutěže) a po této době mu začne běžet 3 letý status registrovaného hráče (R). Týká se i hráčů, kteří v minulosti hráli zahraniční soutěže odpovídající výše uvedeným soutěžím v ČR. Status registrovaného hráče u hráčů ze soupisek minulých ročníků pokračuje do dokončení statusu R, případně zaniká na konci sezony v novém kalendářní roce ve kterém hráč dovrší 40 let. To znamená od začátku sezony pro hráče ročníku narození 1983 - hráči ročník narození 1984 dohrávají sezonu s R. Registrovaný hráč je samozřejmě také ten, který aktivně hraje nižší soutěže a je mladší 40 let.

V základní části soutěže při neúčasti kmenového brankáře na utkání si může každé mužstvo bez omezení zapůjčit brankáře z jiného mužstva CHHL včetně R, po domluvě s jeho vedoucím. Není dovoleno půjčování brankářů pro zápasy nadstavbové části = zápasy play off (3.část, skupina D).

Hracími dny budou převážně víkendy (pátek, sobota, neděle) a případně Státní svátky. V případě potřeby lze mimořádně sehrát některá utkání i mimo tyto dny (termín bude stanoven v rámci rozlosování). Soutěž bude rozlosována dle herního systému a k rozlosovaným zápasům budou postupně přiřazovány termíny dle rozpisu ledů na ZS. Nebude umožněno žádné překládání zápasů u kterých byl již přiřazen termín. Mužstvo, které nenastoupí do utkání prohrává kontumačně a uhradí celou částku za pronájem ledové plochy. Minimální počet hráčů jednoho mužstva před zahájením utkání bude 1 + 5.

Herní systém :

1. část (skupina A) jednokolově každý s každým. Po první části se vytvoří dvě skupiny - mužstva umístěná na 1.-7. místě (skupina B) a 8.-14.místě (skupina C). Ve druhé části se bude hrát v obou skupinách jednokolově každý s každým a do tabulky se započítavají výsledky z první části soutěže. Třetí část soutěže (skupina D) - tuto skupinu vytvoří mužstva ze skupiny B a první mužstvo ze skupiny C. Bude se hrát vyřazovacím způsobem na dva zápasy o konečné umístění. Nasazení pro první zápasy play off standardní, tzn. 1-8, 2-7, 3-6 a 4-8. Rozhodujícím kriteriem pro postup je počet bodů, první utkání může skončit nerozhodně. Pokud bude po druhém utkání shodný počet bodů následují samostatné nájezdy - 5 na každé straně, případně do rozhodnutí. Poražená mužstva pokračují dále dle výše uvedeného. Třetí část soutěže (skupina E) - tuto skupinu vytvoří zvývající mužstva ze skupiny C. Bude se hrát jednokolově každý s každým, výsledky z první a druhé části se nezapočítavají. V případě nerozhodného výsledku se provádějí 3 samostatné nájezdy na každé straně a dále případně po 1 až do rozhodnutí. 

Každý hráč může jednou v sezóně přestoupit do jiného klubu za předpokladu souhlasu vedoucích těchto klubů. Tato dohoda bude zaslána organizačnímu výboru se žádostí o zapsání na soupisku.

Pokud klub před začátkem soutěže nevyužije 27 míst na soupisce, může tak provést její doplnění, kdykoli v průběhu celé sezóny a to doručením žádosti na organizační výbor.

Budou se dodržovat pravidla pro skutečně bezkontaktní hokej, nebude umožněno zpomalení souběžně jedoucího hráče u mantinelu ani další fyzické ataky protihráče.Povinností útočícího hráče s kotoučem je sledovat couvajícího nebo stojícího protihráče, tak aby do něho nenajel. Pokud se tak stane, nebude to posuzováno jako faul bránícího hráče. Rozhodčí budou speciálně dbát na ochranu brankářů před fyzickým kontaktem s protihráči v duchu pravidel ledního hokeje. Za běžný přestupek bude udělován trest vyloučení na 2 minuty, vážnější prohřešky také dle pravidel LH. Platná pravidla pro LH budou použita také v dalších situacích – lze využít time-out. Na rozdíl od pravidel LH nebude využíváno pravidlo o hybridním zakázaném uvolnění a po zakázaném uvolnění bude možné provést vystřídání hráčů mužstva, které se provinilo proti pravidlům. Hráč je povinen k utkání nastoupit ve výzbroji pro LH. Je povoleno hrát i v kalhotách pro in-line hokej.

Hrací doba je stanovena 2 x 20 minut čistého času s minimální přestávkou na vystřídání stran (max. 1,5 min).

Pokud utkání skončí remízou, jsou ihned prováděny 3 samostatné nájezdy na každé straně a dále případně po 1 až do rozhodnutí. Vítězství v základní hrací době – 3 body, vítězství po nájezdech – 2 body, remíza - 1 bod do tabulky soutěže. Při rovnosti bodů v tabulce rozhodnou o konečném pořadí vzájemné zápasy, skóre a případně vyšší počet vstřelených branek.

20 minut před zahájením každého zápasu převezme vedoucí domácího týmu u časomíry zápis o utkání a označí hráče nastupující k zápasu a případně dopíše půjčeného brankáře, totéž následně učiní vedoucí hostujícího mužstva. Zapisovatel musí před zahájením utkání označit do zápisu v PC nastupující hráče, takže je bezpodmínečně nutné dodržet požadovaný časový předstih. Tento vytištěný zápis o utkání bude vyplňován v případě poruchy PC nebo výpadku internetu a případně poslouží k zápisu protestu nebo požadavku na provedení konfrontace při podezření na neoprávněný start hráče – konfrontaci lze požadovat nejpozději o přestávce utkání.

Úhrada za pronájem ledové plochy bude prováděna zpětně po odehraných utkáních na základě vystavené faktury od provozovatele ZS. Na základě vystavené faktury bude provedena také úhrada odměny pro pořadatele utkání (rozhodčí, časoměřič, zapisovatel) za odehraná utkání v měsíci.

Startovné v soutěži bylo stanoveno na předsezónní schůzce mužstev a poslouží k úhradě nákladů s řízením a organizací soutěže. Startovné bylo zasláno na účet pořadatele soutěže do 25.8.2023.

Po skončení soutěže bude vyhodnoceno nejslušnější mužstvo, nejlepší střelec, nejlepší nahrávač a vítěz kanadského bodování – vše na základě statistik. Zhruba na začátku měsíce března budou vedoucí mužstev osloveni anketou, která umožní vyhodnotit nejlepšího brankáře a nejlepšího hráče v poli (obránce nebo útočník), za probíhající ročník soutěže. Každý vedoucí po domluvě ve svém týmu určí první 3 hráče v každé kategorii (mimo hráčů vlastního mužstva).

Od ročníku 2016/2017 se hraje o putovní Pohár starosty Města Chocně. Tento pohár bude v průběhu soutěže vystaven v prodejně Skimen v Chocni (případně na jiných místech města Choceň po dohodě s řídícím výborem soutěže) a po závěrečném utkání o 1. místo bude předán vítězi soutěže, který ho opět při zahájení dalšího ročníku soutěže předá v nepoškozeném stavu organizačnímu výboru, který zajistí osazení štítku se jménem posledního vítěze a pohár bude opět vystaven v prodejně Skimen. Dokladem o stavu poháru bude provedená fotodokumentace. Případné poškození poháru napraví viník neprodleně na své náklady.

Organizační výbor má zájem, aby soutěž probíhala v duchu fairplay. Proto se rozhodl na základě vyhodnocení předchozích ročníků ponechat v platnosti Sazebník následných postihů za vyšší tresty ve stejném rozsahu.

Sazebník následných postihů za vyšší tresty

První osobní trest 10 min => automatické stop pro následující zápas

Druhý osobní trest 10 min. => automatické stop na 3 následující zápasy

Třetí osobní trest 10 min => automatické stop na 6 následujících zápasů atd.

První osobní trest do konce zápasu => automatické stop na 2 následující zápasy

Druhý osobní trest do konce zápasu => automatické stop na 4 následující zápasy

Třetí trest osobní trest do konce zápasu => automatické stop na 8 následujících zápasů atd.

První vyloučení na 5 min.+ do konce zápasu nebo na 5 min. + trest ve hře => automatické stop na 3 následující zápasy

Druhé vyloučení na 5 min. + do konce zápasu nebo na 5 min. + trest ve hře => automatické stop na 6 následujících zápasů

Třetí vyloučení na 5 min. + dokonce zápasu nebo na 5 min. + trest ve hře => automatické stop na 12 následujících zápasů atd.

V případě úmyslného napadení protihráče do oblasti hlavy a krku (bez zranění nebo ohrožení zdraví) bude takové jednání následně potrestáno podmíněným vyloučením z CHHL.

Úmyslné napadení protihráče do oblasti hlavy a krku, kdy je soupeř bezohledně ohrožen nebo dokonce zraněn => trvalé vyloučení z CHHL Choceň

Fyzické napadení rozhodčího => trvalé vyloučení z CHHL Choceň

Zbytky trestů se převádějí do dalšího ročníku.

Protesty a námitky

Vedoucí mužstva je jediný oprávněný podávat protesty a námitky, a to výhradně na e-mail "info@chhl.cz" nejbližší pracovní den po utkání. Protesty a připomínky jsou zpoplatněny částkou 500,- Kč a do zaplacení nebudou projednány. V případě uznání námitky nebo protestu bude poplatek vrácen.

Nesouhlasí-li dotčená strana s rozhodnutím z prvního projednání věci po zaplacení poplatku 1 000,- Kč předseda řídícího výboru svolá ve lhůtě do 5-ti  dnů osobní jednání s výborem. V případě nezaplacení poplatku platí původní rozhodnutí a řídící výbor odvolání neprojednává.

V případě vědomého porušení principu fair play, zejména start hráče který nesplňuje podmínky účasti v CHHL, bude provinivší se družstvo potrestáno finančním postihem 3 000,- kč a podmínečným vyloučením ze soutěže. V případě opakovaného jednání trvalé vyloučení ze soutěže a finanční postih 5 000,- kč. 

Při placení poplatků a pokut organizační výbor vydá zjednodušený daňový doklad.

 

Choceň 23.9.2023                                                                                                          (aktualizace 19.2.2024)

                                                             Organizační výbor CHHL